Spellingcontrole scriptieEen goede spellingscontrole voor al uw teksten.

Wat zonde! Heeft u zoveel tijd gestoken in een mooie website, dat uitgebreide verslag of die belangrijke scriptie, staan er spelfouten in. Volgens recent onderzoek is gebleken dat spelfouten een bedrijf miljoenen euro’s omzet kan kosten. Een goede spellingcontrole is dus erg belangrijk. En wees niet getreurd, u bent niet de enige die spelfouten maakt en MF Media helpt u graag.

Een klein testje…
“Ach, ze weten toch wat er bedoeld word”, is een vaak gehoorde dooddoener als men een excuus zoekt waarom er zoveel fouten in een tekst voorkomen. Hierbij wordt vergeten dat lezers dikwijls afhaken als ze ontdekken dat er weinig of geen aandacht is besteedt aan het taalgebruik.

In vrijwel elk tekstverwerkingsprogramma kunt u gebruik maken van een spellingcheck. Dat lijkt een handig hulpmiddel en dat is het ook, mits het op de juiste wijze gebruikt word. Gebleken is echter dat een groot aantal mensen er blind op varen en na het elektronisch nachecken denkt dat de tekst foutloos is. Pas hiervoor op! Om zeker te weten dat u tekst volledig foutloos is, kunt u dit laten corrigeren en/of redigeren door MF Media. Dat betekend dat wij alle spel-, stijl  -en gramaticafouten uit uw tekst halen en als nodig tips geven voor verbetering. Op deze manier bent u altijd verzekert van teksten zonder fouten!

Corrigeren 
Onder corrigeren valt het controleren van de tekst op spelling, grammatica, interpunctie, consistent gebruik van woorden, cijfers en afkortingen.
Redigeren Redigeren is uitgebreider dan corrigeren. We beoordelen de tekst op doel(groep), taalgebruik, zinsopbouw, structuur, juistheid en duidelijkheid van de informatie enzovoort.

Hoeveel spelfouten heeft u in bovenstaande tekst ontdekt? Kijk snel hier voor de juiste spelling.

Leave a Reply